UNWIND

CELE PROJEKTU

UNWIND to międzynarodowy projekt europejski realizowany wspólnie przez organizacje z 6 krajów – Czech, Polski, Irlandii, Finlandii, Cypru i Wielkiej Brytanii.

Słowo UNWIND można przetłumaczyć jako „relaks”. Ogólnym celem projektu UNWIND jest zapewnienie młodym ludziom (zarówno zatrudnionym, jak i poszukującym pracy) łatwo dostępnej okazji do zdobycia nowych umiejętności, które pomogą im poradzić sobie ze stresem związanym z pracą i zbudować udaną karierę w dzisiejszej dynamicznej gospodarce.

ABY OSIĄGNĄĆ TEN CEL W RAMACH PROJEKTU UNWIND POWSTANIE:

UNWIND opracowuje innowacyjne zasoby online (samouczki wideo), które pomagają młodym ludziom rozwijać ważne umiejętności przekrojowe w zakresie zarządzania karierą oraz utrzymania zatrudnienia i radzenia sobie ze stresem związanym z pracą. Oferta tych filmów instruktażowych wspiera modernizację siły roboczej w Europie i jest dostępna w projekcie w językach wszystkich krajów partnerskich projektu.

DODATKOWE INFORMACJE

Strona projektu: https://https://unwind.work/

Fan-page projektu: https://www.facebook.com/unwind.work