VET TO BUSINESS

VET TO BUSINESS – An innovative business platform for VET

Zdjęcie użytkownika VET to Business Project.

Projekt „VET dla biznesu” ma na celu promowanie uczenia się w oparciu o praktykę. Zakłada stworzenie innowacyjnej platformy cyfrowej, na wzór platform w modelu Business to Business, skierowanej do instytucji VET (Kształcenia i szkolenia zawodowego) oraz do firm. System instytucji VET poprzez swoje regularne programy edukacyjne i szkoleniowe prowadzi codziennie ogromną liczbę działań (usługi cateringowe, projektowanie stron internetowych, projekty marketingowe, testy laboratoryjne, drukowanie 3D itp.), adresowanych do uczących się, w formie ćwiczeń lub symulacji prawdziwej pracy.

GŁÓWNA IDEA PROJEKTU

Ideą projektu jest przekształcenie tych działań w rzeczywiste i skuteczne usługi oraz umiejętne i profesjonalne doradztwo odpowiadające potrzebom rynku, skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem platformy cyfrowej, na której jedna firma (w tym przypadku będąca dostawcą usług VET) służy potrzebom i wymaganiom innej firmy (należącej do sektora MŚP).

Do szczegółowych celów projektu należy:

  • projektowanie, wdrażanie, testowanie oraz promowanie w ramach lokalnego i regionalnego konkursu gospodarczego metodologii włączania, nauki opartej o praktykę, w ramy systemu edukacji VET przez pośrednictwo platformy cyfrowej;
  • zwiększanie możliwości pracy dla uczniów;
  • rozwiązywanie przedstawionego problemu poprzez podejście międzysektorowe odpowiadające potrzebom instytucji VET, przedsiębiorstw, instruktorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osób uczących się;
  • rozwijanie partnerstwa międzysektorowego, w celu spojrzenia na temat poprzez europejską perspektywę.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Głównymi grupami docelowymi są dostawcy usług VET i członkowie sektora MŚP na poziomie lokalnym i regionalnym, natomiast zainteresowanymi stronami projektu są: szkoleniowcy i uczniowie VET wraz z lokalnymi i regionalnymi organami publicznymi, innymi organami publicznymi działającymi na rzecz promocji i zarządzania działaniami w zakresie polityki rynku pracy i zatrudnienia.

Przedstawiciele wymienionych wyżej grup, w każdym z krajów partnerskich, będą aktywnie współdziałać w celu implementacji platformy. Zespoły te będą współpracować z partnerami za pośrednictwem tabel roboczych na poziomie lokalnym. Po wdrożeniu w życie platformy oraz po fazie testowania i finalizacji, będzie ona promowana za pośrednictwem sieci partnerów, narzędzi rozpowszechniania mających na celu promocję projektu, jako całości oraz poprzez serię małych eventów na poziomie lokalnym i regionalnym.

PARTNERZY PROJEKTU

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu będą prowadzone przez sześciu partnerów pochodzących z Łotwy, Włoch (dwóch partnerów), Litwy, Portugalii i Polski, należących do różnych sektorów biznesowych i społecznych oraz zajmujących się różnymi tematami (szkolenia, marketing, rynek pracy, gospodarka, problemy społeczne). Będą oni współpracować w celu zapewnienia szerokiego zakresu realnych możliwości zatrudnienia, zarówno dla organizacji, jak i osób prywatnych.

Rozwój projektu przebiega na poziomie ponadnarodowym, dzięki czemu oferuje on uczestnikom możliwość lepszego zrozumienia zagranicznych warunków, uczestnictwa i wsparcia stabilnej europejskiej sieci – wszystkich kluczowych zalet rynku pracy oraz pozytywnego impulsu, dla jakości pracy i możliwości zatrudnienia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Profil projektu na Facebooku: facebook.com/VET-to-Business-Project-109224373079691/