SHADOWS

Supporting Graduate Entrepreneurship in the Creative Sector

Zdjęcie użytkownika Supporting Graduate Entrepreneurship in the Creative Sector.

ROSNĄCE ZNACZENIE BRANŻY KREATYWNEJ

Choć nie mówi się o tym powszechnie, branża kreatywna jest jednym z najbardziej innowacyjnych i najbardziej dynamicznych sektorów Europy. Przekłada się na 2.6% całego europejskiego PKB i zapewnia ponad 5 milionów miejsc pracy wśród krajów członkowskich. Znaczenie branży kreatywnej jest tym większe, że przyczynia się do rozwoju gospodarki w sposób bardzo zrównoważony i wpływa pozytywnie na inne sektory – np. turystykę.

Wiemy dobrze, że już dawno temu zaczęliśmy odchodzić od pracy fizycznej w fabrykach, a zaczęliśmy bardziej cenić wyobraźnię, kreatywność i innowacje. W nowej, „cyfrowej” gospodarce wartości materialne ustępują miejsca tym niematerialnym – wiedzy, przeżyciom, doświadczeniom.

LUKA W EDUKACJI

Jednocześnie osoby zarabiające na życie swoją twórczością często mają braki merytoryczne, jak również brak pewności siebie, by podążać tą ścieżką kariery np. zakładając własną działalność gospodarczą. W całej Europie brakuje szkoleń z przedsiębiorczości, a już w szczególności takich, które dopasowane będą po potrzeb branży kreatywnej. Jest wiele możliwości nauki praktycznych umiejętności (np. rzemiosła czy programu komputerowego), jednak ciężko znaleźć kurs, który pokryje inne, kluczowe kompetencje, niezbędne do poprawy jakości życia zawodowego.

Większość osób z sektora kreatywnego skupia się na pomyśle na nowy produkt/usługę. Innowacyjny pomysł wydaje się być kluczowy. Młodzi ludzie zastanawiają się nad tym, co mogą z danym produktem zrobić, jak go ulepszyć, jaki problem nim rozwiązać, czym się wyróżnić. Nie kwestionując ważności tych aspektów należy zadać sobie również inne, „nudniejsze” pytania: jaki będzie mój model biznesowy, skąd wezmę środki na produkcję i reklamę, jak ochronię swoją własność intelektualną i ochronię się przed konkurencją, w jaki sposób rozliczę się z podatków.

O PROJEKCIE

Projekt SHADOWS ma kilka celów, jednak głównym naszym zamierzeniem jest zwiększenie znaczenia szkoleń zawodowych poprzez stworzenie materiałów edukacyjnych, które skutecznie zwiększą kompetencje osób z nich korzystających.

Stworzenie nowego kursu zaadresowanego konkretnie dla osób, które właśnie zakończyły edukację w sektorze kreatywnym oraz wsparcie dla młodych przedsiębiorców poprzez mentoring będzie miało na celu zapełnienie luki pomiędzy edukacją zawodową a właścicielami małych firm z tego sektora.

Partnerstwo w projekcie SHADOWS składa się z dziewięciu organizacji z ośmiu krajów członkowskich Unii Europejskiej: Portugalii, Danii, UK, Irlandii, Polski, Rumunii, Finlandii i Cypru. Projekt będzie trwał od września 2016 do sierpnia 2018.

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona internetowa projektu: creative-entrepreneurs.eu

Profil projektu na Facebooku: facebook.com/creativeentrepreneurs.eu