SELFY

SELFY – Sustainable Enterprise and Leadership for Youth

Zdjęcie użytkownika SELFY-Sustainable Enterprise & Leadership for Youth.

SELFY to projekt zakończony w 2017 roku realizowany w ramach programu Erasmus+ KA2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży. Projekt opierał się na metodologii przetestowanej z sukcesem w Wielkiej Brytanii (Birmingham), która będzie teraz używana w różnych kontekstach społecznych i gospodarczych w UE.

SELFY to projekt o umożliwianiu młodym ludziom bycia przywódczym i przedsiębiorczym, tak aby byli pełnoprawnymi, równymi i produktywnymi członkami społeczeństwa. W projekcie SELFY wykorzystana będzie metodologia coachingu wspierająca tę misję we wszystkich krajach Unii Europejskiej i poza nią.

SELFY koncentruje się na QEAS – qualities, experiences, attitudes and skills (cechy, doświadczenia, postawy i umiejętności). SELFY to projekt o przywództwie, które przynosi korzyści indywidualnym osobom i społecznościom, w których żyją – młodzi ludzie rozwijają swoje QEAS, wykorzystują je, przekazują innym oraz tworzą realną, pozytywną zmianę która prowadzi do spójności społeczno-gospodarczej. SELFY będzie prowadzić do rozwoju QEAS związanych z przywództwem wśród młodych ludzi, a następnie wykorzystania ich w przedsiębiorczości, tak aby młodzi ludzie mogli wykorzystać cechy, doświadczenia, postawy i umiejętności, aby zostać przedsiębiorcą i liderem swojej społeczności.

SELFY jest oparty na pracy brytyjskiej firmy, Bridging to the Future, która stworzyła, rozwinęła i przetestowała metodologię i program SLAM! na którym opiera się SELFY. Bridging to the Future pilotowała użycie SLAM! w najbardziej problematycznych obszarach Anglii, pracując z przedstawicielami zmarginalizowanych środowisk. SLAM! zadziałał i dotąd umożliwił wsparcie ponad 1000 młodych ludzi. Ci młodzi ludzie stworzyli mikroprzedsiębiorstwa, projekty społeczne, projekty młodzieżowe oraz stworzyli miejsca pracy wykorzystując SLAM! Dzięki SLAM! zwiększyli również swoje szanse na rozwój zawodowy.

Projekt SELFY był realizowany przez partnerów z Wielkiej Brytanii, Litwy, Hiszpanii, Grecji, Polski i Republiki Czeskiej, którzy pracowali razem aby wykorzystać SLAM! na poziomie europejskim.

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona internetowa projektu: selfyproject.eu

Profil projektu na Facebooku: facebook.com/SELFY4EU/