NTH

NTH – New Technologies for Handicraft

GŁÓWNA IDEA

Małe firmy są podstawą ekonomii Europy – zapewniają zatrudnienie nawet dla 66% siły roboczej. Małe przedsiębiorstwa i zakłady rzemieślnicze to stałe źródła pracy, jak również wartości kulturowych i społecznych. Przyczyniają się zarówno do sytuacji ekonomicznej, jak i kultywacji dziedzictwa narodowego.

ZMIANY W SEKTORZE

Sektor sztuki i rzemiosła w dzisiejszych czasach stawia czoła pewnym wyzwaniom. W dobie użycia nowych technologii i istnienia nowoczesnych trendów marketingu cele stojące przed właścicielami biznesów to między innymi:

  • Wzrost znaczenia designu
  • Wprowadzenie nowych sposobów promocji i sprzedaży
  • Wprowadzenie zamienników pewnych technologi

Jednocześnie widzimy, jak zanika użycie starych technik, które stanowią o unikalności danych regionów i które mają wpływ na jakość produktów. Wytwory rzemiosła przestają być charakterystyczne dla krajów/regionów, a stają się wszędzie jednakowe i masowo produkowane.

NASZE CELE

Główne cele projektu NTH:

  • Analiza potrzeb w badanych sektorach w każdym z krajów partnerskich
  • Identyfikacja najlepszego sposobu treningu dla uczniów szkół zawodowych w dziedzinach kreatywnych/lokalnym rzemiośle. Moduły treningowe skupią się na umiejętnościach biznesowych, technologiach informacyjnych, sprzedaży internetowej, designie i nowych metodach produkcji
  • Umożliwienie studentom nauki tradycyjnych rzemiosł, którym grozi „wyginięcie”

Wierzymy, że te działania pomogą młodym uczniom szkół zawodowych stworzyć nowe, lokalne biznesy, będąc jednocześnie świadomym trendów marketingowych, pewnym swoich umiejętności i konkurencyjnym na rynku sprzedaży.

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona internetowa projektu: nthproject.eu

Profil projektu na Facebooku: facebook.com/NTHProject/