ME2ME

ME2ME Project – Micro-enterprise Learning Partnerships

ZNACZENIE KSZTAŁCENIA W ROZWOJU MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Władze EU w ostatnich latach wielokrotnie podkreślały, że małe przedsiębiorstwa są kluczowe dla nowoczesnej i bezpiecznej ekonomii Europy. Podnoszą one świadomość technologiczną, zwiększają innowacyjność produktów i procesów, generują miejsca pracy oraz grają ogromną rolę w promocji krajów/regionów.

Jednocześnie poprzez istnienie ogromnej grupy niewykwalifikowanej siły roboczej oraz dzięki szybkim zmianom na rynku pracy wzrasta znaczenie odpowiedniego szkolenia zawodowego. Obszar edukacji zawodowej potrzebuje reform, by odpowiadać na zmieniający się europejski rynek i zadbać, by ludzie byli wyposażeni w odpowiednie umiejętności i uczeni w sposób najbardziej sprzyjający nabywaniu praktycznych kwalifikacji. Świat pracy powinien być połączony ze światem edukacji w możliwie najbardziej wydajny sposób.

CELE PROJEKTU

Projekt ME2ME w swoich założeniach chce zaadresować oba te problemy. Właściciele małych przedsiębiorstw są grupą, która znana jest z permanentnego braku czasu, co przekłada się również na brak odpowiedniego treningu. Jest to często jedna z przyczyn tak dużego odsetku upadających biznesów. Projekt ME2ME chce wykorzystywać nowe technologie i innowacyjne sposoby nauczania, by zbliżyć do siebie właścicieli biznesów i osoby odpowiedzialne za szkolenia.

Główne cele projektu to:

 • Zwiększenie odsetku osób korzystających ze szkoleń wśród przedsiębiorców poprzez tworzenie pozytywnych wzorców i skojarzeń z edukacją dorosłych
 • Stworzenie sieci ułatwiającej publikację materiałów edukacyjnych i korzystanie z nich w każdym z krajów partnerskich
 • Budowanie połączeń między właścicielami biznesów a osobami odpowiedzialnymi za edukację
 • Szkolenie nauczycieli w celu samodzielnego tworzenia innowacyjnych materiałów edukacyjnych dopasowanych do potrzeb sektora zawodowego

KIM JESTEŚMY?

Partnerzy skupiać się będą na zapewnieniu wygodnego dostępu do materiałów naukowych dzięki planowanym krótkim materiałom edukacyjnym zapewniającym dostęp do praktycznej wiedzy w niewielkich porcjach dostępnym na platformie cyfrowej. Projekt będzie wspomagał przejście z tradycyjnego modelu nauczania do modelu opartego na budowaniu społeczności i wymianie doświadczeń, w poszanowaniu potrzeb i możliwości użytkowników.

W projekcie bierze udział 9 partnerów:

 • Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (PL)
 • Future in Perspective (IE)
 • Kauno mokslo ir technologijų parkas (LT)
 • SFEDI (UK)
 • Pandokrátor (HU)
 • Universitatea Din Pitesti (RO)
 • Reintegra (CZ)
 • Innoventum Oy (FI)

DODATKOWE INFORMACJE

Strona internetowa projektu: me2meproject.eu

Profil projektu na Facebooku: facebook.com/ME2MEProject/