iGEN

iGEN – WSPÓŁPRACA POMIĘDZY GENERACJĄ Z I PRACODAWCAMI

Projekt iGEN – Współpraca pomiędzy generacją Z i pracodawcami jest realizowany w ramach programu Erasmus+ VET. Tematem projektu jest współpraca pomiędzy dwoma głównymi podmiotami na rynku pracy – członkami generacji Z i pracodawcami. Głównym zadaniem naszego projektu jest próba zmniejszenia niedopasowania między pracodawcami i młodymi ludźmi, utworzenia współpracy pomiędzy dwoma głównymi graczami na rynku pracy oraz utworzenia efektywnego i korzystnego środowiska pracy.

NASZA MOTYWACJA

Obecnie firmy borykają się z kilkunastoma problemami wynikłymi ze zmian w tendencjach na rynku pracy, takich jak: tendencja popytu na pracę przewyższająca podaż pracy, lub wzbogacenie obecnych już na rynku pracy trzech różnych pokoleń (baby boomers, generacja X i generacja Y), o nowe pokolenie, tak zwaną generację Z, o której tak niewiele wiemy, a która właśnie wkracza na rynek pracy z własnymi oczekiwaniami.

Z tego powodu dwiema największymi grupami docelowymi naszego projektu są przedsiębiorstwa, które obecnie zatrudniają, lub planują zatrudnienie członków generacji Z, oraz młodzi ludzie – członkowie generacji Z, a celem jest zharmonizowanie potrzeb obydwu stron, oraz wprowadzenie efektywnych rozwiązań przygotowujących ich do nowych sposobów współpracy.

PLANOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu powstanie kilka rezultatów. Pierwszym z nich będzie metodologia, zawierająca metody, narzędzia oraz najlepsze praktyki dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalające na stworzenie atrakcyjnego, przyjaznego i wspierającego środowiska pracy. Kolejnym z rezultatów będzie szkolenie mentorów, powstałe na podstawie przeprowadzonych przez nas ankiet badających europejski sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz wymagania generacji Z. Trzecim rezultatem projektu jest materiał szkoleniowy kompetencji miękkich powstały z myślą o członkach generacji Z, bazujący na m.in. na rezultatach badań realizowanych wśród przedsiębiorstw, przygotowany w formie dostosowanej do metod nauczania generacji Z. Pomoże to przyszłym młodym pracownikom być lepiej przygotowanymi do pracy i bardziej z niej zadowolonymi, być pewniejszymi swoich umiejętności, asertywnymi oraz zdolnymi do rozwiązywania problemów dzięki zrozumieniu potrzeb rynku pracy oraz stylu pracy starszych pokoleń.

CELE, KTÓRE CHCEMY OSIĄGNĄĆ

Z powyższych oraz wielu innych powodów spodziewamy się wzrostu wskaźnika zatrudnienia wśród członków generacji Z, wzrostu znaczenia roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku pracy, oraz w przemyśle lokalnym i krajowym oraz, że koncepcja i osiągnięcia projektu dotrą do osób decyzyjnych w sektorze edukacyjnym, pracowników HR, oraz mentorów firm lub podobnych organizacji w krajach partnerskich. Każdy z rezultatów projektu zostanie rozpowszechniony oraz utrzymany po zakończeniu wdrażania projektu.

DODATKOWE INFORMACJE

Artykuły, relacje ze spotkań, newslettery i inne rezultaty do znalezienia na stronie internetowej projektu: igenproject.eu

Profil projektu na Facebooku: facebook.com/ProjectiGEN/