FLIPPING FIRST

FLIPPING FIRST – Flipping Framework Including VET Resources for Social Training

 

 

Flipping First to projekt współfinansowany przez program Erasmus+ oraz hiszpańską agencję SEPIE. Początek projektu miał miejsce 1-go września 2016, a skończy się w sierpniu 2018. Koordynatorem projektu jest JAITEK (Hiszpania), dodatkowo w partnerstwie biorą udział organizacje z Polski, Holandii, Węgier, Belgii i UK.

O PROJEKCIE

Tematem projektu jest innowacyjny, odwrócony model nauczania. Projekt ma pomóc w szkoleniach zawodowych oraz w przysposabianiu nowych pracowników w firmach, ale nadawać się również może dla innych grup docelowych, takich jak studenci, uczniowie oraz osoby w niekorzystnej sytuacji życiowej.

CELE PROJEKTU

Sześć kursów szkoleniowych zostanie przygotowanych w ramach projektu Flipping First – dwa o szkoleniu nauczycieli, dwa kolejne o przedsiębiorczości oraz dwa ostatnie o turystyce. Zostaną one zaoferowane firmom pracującym w branży turystycznej, aby przetestować ich użyteczność dla nowych pracowników.

Odwrócony model nauczania to bardzo efektywna metoda. Proces nauczania jest wydajniejszy, gdy osoba ucząca się jednocześnie widzi i słyszy informacje, równolegle wypróbowując swoją wiedzę w praktyce. Biorąc pod uwagę fakt, że młodzi uczniowie dobrze sobie radzą z technologiami i wolą uczyć się mieszanymi metodami, metodologia projektu może prowadzić do bardzo atrakcyjnych rezultatów.

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona internetowa projektu: http://flippingfirst.eu

Newsy związane z projektem: facebook.com/flippingfirst/