EMPROVER

(E)-MPROVE(R) – CELEM PROJEKTU JEST ZAPEWNIENIE LEPSZEGO ZROZUMIENIA
I DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE BIZNESU INTERNETOWEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI, W CELU WDROŻENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ ICT W PROGRAMACH NAUCZANIA.

Doskonalenie możliwości zawodowych w dziedzinie e-biznesu promocji działań  biznesowych za pośrednictwem internetu.

Wsparcie dla przedsiębiorczości odgrywa istotną rolę w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz ma coraz większe znaczenie gospodarek państw UE, ponieważ dążą one do ulepszenia ścieżek na rynku pracy dla młodych ludzi. Europa potrzebuje więcej przedsiębiorców, więcej innowacji, więcej szybko rozwijających się małych oraz średnich przedsiębiorstw. Dlatego konieczne jest stymulowanie ducha przedsiębiorczości u młodych ludzi.