DIME

DIME – Digital Media – A Bridge to Inclusion

GŁÓWNA IDEA

W dzisiejszym społeczeństwie istnieją ogromne możliwości wykorzystania aplikacji medialnych dla rozwoju kluczowych kompetencji marginalizowanych grup społecznych. Jednak nauczyciele i instruktorzy często są nieprzygotowani lub nawet niechętni, do angażowania się w nowe środowiska i realia, ponieważ podważa to ich postrzeganą w bardzo określony sposób rolę jako nauczycieli.

Adresowane do dorosłych oraz ogólnodostępne programy edukacyjne to miejsca, w których odnaleźć można prawdziwą innowacyjność w edukacji. Są one wolne od ograniczeń związanych z instytucjami, a także postrzegane jako bardziej przydatne i funkcjonalne w opinii uczestników. Pomimo tego wciąż zauważa się znaczące braki w dziedzinie doskonalenia zawodowego, mającego na celu wspieranie rozwoju nauczycieli i instruktorów, a nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w sektorze edukacji dorosłych.

NASZE DZIAŁANIA

Partnerzy projektu DIME zdają sobie sprawę, że wsparcie dla osób potrzebujących edukacji jest możliwe tylko poprzez wspieranie osób, które zapewniają usługi edukacyjne. Nacisk należy położyć na rolę nauczycieli, którzy mogą czuć się zagrożeni przez dynamiczny rozwój technologii. Należy podkreślić, że obecnie ich rola jest jeszcze ważniejsza niż w przeszłości. Serwisy społecznościowe stały się nowymi „podwórkami”, na których młodzi ludzie spędzają wolny czas, niezależnie od statusu społecznego, ekonomicznego lub edukacyjnego. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i otwartych dydaktyków, którzy będą mogli zostać zauważeni i wysłuchani w wirtualnym świecie.

Mając świadomość zaistniałego fenomenu konsorcjum DIME podejmuje działania w celu:

 • Opracowania indywidualnego programu szkoleniowego skierowanego do nauczycieli prowadzących edukację ogólnodostępną i dorosłych, który wspierałby ich w korzystaniu z mediów cyfrowych i wirtualnych platform medialnych,
 • Opracowania kompleksowego zestawu zasobów do nauki wykorzystującego media cyfrowe, który przeznaczony jest do użytku w pracy z marginalizowanymi młodymi ludźmi w formalnych i nieformalnych środowiskach,
 • Zapewnienia serii wirtualnych platform służących do nauki i współpracy, które zgromadzą osoby dorosłe, nauczycieli i instruktorów oraz marginalizowanych młodych ludzi z 8 krajów, aby wspierać wymianę najlepszych praktyk, stymulować dążenia do współpracy i zwiększać świadomość różnorodności kulturowej.

Kluczowymi grupami odbiorców projektu DIME są osoby prowadzące edukację dorosłych oraz ogólnodostępne kursy, dla których opracowany zostanie program doskonalenia zawodowego. Także młodzi marginalizowani dorośli (szczególnie osoby przedwcześnie kończące naukę), którym stworzona zostanie możliwość rozwijania strategicznych kompetencji.

PARTNERZY

W skład konsorcjum projektu wchodzi 9 partnerów:

 • Ballybeen Women’s Centre (UK)
 • Kas Halk Egitim Merkezi (TR)
 • The Rural Hub (IE)
 • Callidus obraznovanje (CR)
 • Reintegra (CZ)
 • Cooperativa Sociale Prometeo Onlus (IT)
 • Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO (PL)
 • Innoventum Oy (FI)
 • Schweizerischer Verband für Weiterbildung (CH, partner stowarzyszony)

Projekt DIME realizowany jest od października 2017 do września 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona internetowa projektu: dimeproject.eu

Profil projektu na Facebooku: www.facebook.com/dimepr/