COMTRAIN

COMTRAIN – Computer Service Training for Personal and Professional Development

Projekt „Computer Service Training for Personal and Professional Development” jest realizowany w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Tematem projektu są szkolenia komputerowe uwzględniające rozwój osobisty i zawodowy. Grupą docelową projektu są osoby dorosłe (w szczególności w wieku 50+), które nie mają wystarczających umiejętności w zakresie obsługi komputera.

NASZA MOTYWACJA

W wielu krajach europejskich są organizowane kursy komputerowe, które mają na celu redukcję luki między starszymi i młodszymi pokoleniami. Większość tych kursów ma na celu wyposażenie dorosłych kursantów w umiejętności techniczne związane z obsługą podstawowych programów. Osoby dorosłe (w szczególności w wieku 50+) zaliczają się do grup doświadczających problemów na rynku pracy. W związku z kryzysem gospodarczym, którego skutki nadal są odczuwane, wielu ludzi w tym wieku straciło pracę i obecnie są bezrobotni. Dorośli ludzie, szczególnie ci, którzy mają trudną sytuację zawodową (np. są bezrobotni) są również zagrożeni wykluczeniem społecznym.

CELE PROJEKTU

Projekt został stworzony w celu wspierania osób dorosłych w rozwoju społecznym i zawodowym poprzez organizację szkoleń komputerowych. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w realizacji kursów komputerowych wśród partnerów i stworzenie programu szkoleniowego dla kursu komputerowego, który uwzględnia rozwój osobisty i zawodowy. Program szkoleniowy umożliwi dorosłym uczestnikom nabycie umiejętności społecznych i zawodowych. Program szkoleniowy będzie podstawą dla prowadzenie kursów na poziomie lokalnym przez każdego z partnerów.

REZULTATY PROJEKTU

Każdy z rezultatów projektu będzie efektem współpracy na poziomie międzynarodowym. W ramach projektu powstanie strona internetowa, w celu informowania o projekcie i partnerstwie, a ponadto promowania stworzonego modelu szkolenia. Każdy rezultat będzie wydrukowany oraz zamieszczony na stronie internetowej w formie pliku PDF. Strona internetowa wraz z wszystkimi rezultatami projektu będzie utrzymywana do końca programu Erasmus+.

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona internetowa projektu: comtrainproject.eu

Profil projektu na Facebooku: facebook.com/COMTRAINProject/