APT

APT Project – Apprentice Preparation Training 

Image result for APT PROJECT LOGO

Można zauważyć, że w całej Europie (jak również poza nią) zrównoważony rozwój całej gospodarki zależy w dużej mierze od młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Posiadając odpowiednie umiejętności, które można dopasować do wymagań zawodu można zdobyć odpowiednie zatrudnienie, przyczyniając się do ogólnego rozwoju kraju.

Projekt APT (Apprentice Preparation Training – New Approaches in Managing the Transition from Education to Employment), w ramach programu Erasmus+ VET będzie trwał 30 miesięcy. W trakcie jego trwania zespół specjalistów z całej Europy przeprowadzi badania potrzeb oraz wytworzy narzędzia, które pomogą firmom, pracodawcom i osobom pracującym z młodzieżą rozpoznać potencjał młodych ludzi i pomóc im jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

DODATKOWE INFORMACJE

Strona internetowa projektu: aptproject.eu

Profil projektu na Facebooku: facebook.com/ErasmusplusAPTProject/