Projekty

Stowarzyszenie INNEO jest zaangażowane w projekty w ramach programu Erasmus+ KA1 i KA2, zwłaszcza w sektorze Młodzieży, Edukacji dorosłych oraz Kształcenia i szkolenia zawodowego. Obecnie ukończyliśmy cztery projekty, jesteśmy w trakcie siedmiu oraz rozpoczynamy pięć nowych.

INNEO w projektach UE

Projekty rozpoczęte do 2014 roku: (wszystkie zakończone)

 • Young Scientist Club (Youth in Action)
 • USEWINE (Erasmus+ Adult Education)
 • SELFY – Sustainable Enterprise and Leadership for Youth (Erasmus+ Youth)
 • Development of Innovative Training Model – Flipping (Swiss Program)

Projekty rozpoczęte w 2016 roku:

 • COMTRAIN – Computer Service Training for Personal and Professional Development (Erasmus+ Adult Education)
 • SHADOWS – Supporting Graduate Entrepreneurship in the Creative Industry Sector (Erasmus+ VET)
 • EfCI – ECVET for the Creative Industries (Erasmus+ VET)
 • APT – Apprentice Preparation Training (Erasmus+ VET)
 • iGEN – Interwork Between Gen Z and Employers (Erasmus+ VET)
 • Flipping FIRST – Flipping Framework Including VET Resources for Social Training (Erasmus+ VET)
 • NTH – New Technologies for Handicraft (Erasmus+ VET)

Projekty rozpoczynające się w 2017 roku:

 • ME2ME – Micro-Enterprise Learning Partnerships (Erasmus+ VET)
 • RESET – Pedagogy for Workforce Transition (Erasmus+ Adult Education)
 • DIME – Digital Media – A Bridge to Inclusion (Erasmus+ Adult Education)
 • VET to Business – An Innovative Business Platform for VET (Erasmus+ VET)
 • EMPROVER

W dwóch z wyżej wymienionych projektów INNEO pełni funkcję koordynatora: COMTRAIN oraz ME2ME. W pozostałych jesteśmy partnerami odpowiedzialnymi głównie za zarządzanie, ewaluację i monitoring, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych. Najczęściej współpracujemy z organizacjami z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Czech, Włoch, Portugalii, Grecji, Rumunii, Cypru i Finlandii.

Zapraszamy do zakładki „Projekty” by zapoznać się z opisem i prowadzonymi działaniami w ramach każdej z wymienionych inicjatyw.