O stowarzyszeniu

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO to stowarzyszenie działające w Rzeszowie, którego głównym celem jest realizacja szkoleń i badań dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Jak zaczynaliśmy?

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO założony został z inicjatywy ludzi, którzy chcą pracować w obszarze szkoleń i badań. Główną motywacją do powstania ośrodka była charakterystyka naszego regionu – Podkarpacie należało wówczas do grupy województw o najniższych dochodach i najwyższym poziomie bezrobocia. Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę z ogromnego potencjału drzemiącego w profilu gospodarczym Rzeszowa, ilości młodych ludzi i otwartości na innowacje.

Na początku działaliśmy lokalnie, realizując usługi takie jak wykłady, warsztaty i zajęcia w obszarze przedsiębiorczości i rynku pracy. Duża część tych działań prowadzona była w ramach programu Kapitał Ludzki z ramienia Europejskiego Funduszu Społecznego. Po dwóch latach aktywności na poziomie lokalnym i rozwinięciu sieci kontaktów nasze stowarzyszenie zaangażowało się w projekty międzynarodowe.

Czym się zajmujemy?

Obecnie Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO jest zaangażowany w realizację licznych projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji projektów w ramach programów takich jak Młodzież w Działaniu, Program Szwajcarski, Erasmus+ KA1 i KA2. Nasz główny cel to wciąż realizacja szkoleń i badań oraz wspieranie rozwoju regionu, tym razem jednak w szerszym kontekście i skuteczniej, dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń.

Zespół INNEO

Nasz zespół składa się ze specjalistów bogatych w wiedzę i doświadczenie w różnych obszarach np. rynku pracy i przedsiębiorczości. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, ewaluacji i monitoringu, upowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów, rozwoju kursów szkoleniowych (włączając tworzenie materiałów) oraz badań w obszarze rozwoju społecznego i gospodarczego.

KLIKNIJ TUTAJ aby dowiedzieć się więcej o naszych projektach!