NEURO GUIDE

NEURO GUIDE – BUILDING KEY COMPETENCES THROUGH CHALLENGE BASED LEARNING

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2018 roku i trwać będzie 24 miesiące. Konsorcjum Neuro Guide składa się z 8 partnerów z całej Europy.

DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY:

  • Wspieranie rozwoju umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez rozwój alternatywnych zasobów pedagogicznych opartych na teorii konstruktywistycznego uczenia się.
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych młodych ludzi poprzez angażowanie ich
    w dedykowane zasoby edukacyjne.
  • Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków, poprzez zapewnienie im umiejętności niezbędnych do badania, selekcjonowania, analizowania i prezentowania informacji.
  • Promocja dziedzictwa kulturowego Europy w związku, z którą wszystkie wyzwania związane z zestawem interaktywnych Escape Roomów będą dotyczyły tematów związanych z dziedzictwem kultury.
  • Wspieranie nauczycieli działających na pierwszej linii edukacji, aby umożliwić im wykorzystanie potencjału cyfrowego środowiska edukacyjnego do rozwijania wartościowych umiejętności wśród zmarginalizowanych grup docelowych projektu.
  • Pobudzania kreatywnego i krytycznego myślenia, rozwój kompetencji cyfrowych, świadomości kulturowej oraz ducha przedsiębiorczości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona projektu: https://www.neuroguide.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/NEUROGUIDEProject/