NEET-SYSTEM

Głównym celem NEET SYTEM jest zaprojektowanie i opracowanie dostosowanych do potrzeb interwencji edukacyjnych mających na celu zaangażowanie młodych „NEET” (młodych ludzi nie podejmujących nauki, zatrudnienia ani nie uczestniczących w szkoleniach). Projekt zachęci tych młodych ludzi do zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, aby pomóc im w ponownym włączeniu się do edukacji lub zatrudnienia.

Ten projekt jest szczególnie skierowany do młodych ludzi z wcześniejszymi negatywnymi doświadczeniami edukacyjnymi lub tych, którzy porzucili formalne kształcenie. www.neet-system.eu

Dla profesjonalistów zajmujących się edukacją dorosłych, którym ostatecznie powierzone zostanie zapewnienie i utrzymanie nowych narzędzi interwencyjnych, NEET SYSTEM przygotowuje kompleksowy program doskonalenia zawodowego, który pomógłby im w korzystaniu z tych zasobów edukacyjnych, ale także rozwinął ich kluczowe umiejętności dydaktyczne.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na osobnej stronie internetowej projektu www.neet-system.eu