Działania

Od początku istnienia INNEO naszą główną działalnością były badania oraz szkolenia. Z czasem wyspecjalizowaliśmy się również w zarządzaniu projektami i promowaniu ich rezultatów. Co dokładnie robimy?

Szkolenia

Pracownicy INNEO mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinach takich jak:

 • obsługa komputera, IT
 • rynek pracy (efektywne poszukiwanie pracy)
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej
 • zarządzanie zespołem

Badania

W ramach projektów Erasmus+ nasi pracownicy brali udział oraz nadzorowali prowadzone na skalę europejską badania, głównie dotyczące:

 • dobrych praktyk i rozwiązań wspierających młodych ludzi na rynku pracy
 • edukacji oraz w tym alternatywnych metod nauczania
 • szeroko rozumianej przedsiębiorczości
 • branży kreatywnej

Projekty unijne

Po kilku latach zaangażowania w projekty UE nasza kadra wyspecjalizowała się w:

 • zarządzaniu projektami i ich koordynacji
 • działaniach administracyjnych
 • zarządzaniu finansami
 • rozpowszechnianiu rezultatów
 • tworzeniu identyfikacji wizualnej projektów
 • produkcji mediów
 • tworzeniu materiałów szkoleniowych